กระบวนการผลิตผงโกโก้ กระบวนการผลิตผงโกโก้ โกโก้ Cacao (Theobroma cacao) หรือ Cocoa มีถิ่นเกิดในอเมริกากลาง แถบลุ่มน้ำอะเมซอน ชาวอินเดียนในแถบนั้นเป็นชนชาติแรกที่รู้จักดีการปลูกโกโก้และใช้เมล็ดโกโก้มาทำเป็นเครื่องดื่ม ประเทศไทยเริ่มต้นปลูกโกโก้เมื่อปี พ.ศ. 2446 แต่ยังไม่คุ้นเคยการนำเมล็ดโกโก้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม […]